Breaking News

Wentylacja i ogrzewanie w Twoim domu

W domu energooszczędnym wentylacja jest bardzo ważna. Właściwa ilość i rodzaj wentylacji różni się w zależności od domu i użytkownika. Różne gospodarstwa domowe mają różne poziomy zajętości (ludzi i zwierząt), harmonogramy, czynności, problemy zdrowotne i inne preferencje, które będą miały wpływ na odpowiednie systemy i działanie. Wentylacja pomaga również kontrolować wilgoć, zmniejszając w ten sposób ryzyko rozwoju pleśni i uszkodzeń strukturalnych budynku.

Naturalna wentylacja

Wentylacja naturalna to niekontrolowany ruch powietrza do iz szczelin i małych otworów w domu. W przeszłości ten wyciek powietrza zwykle rozrzedzał zanieczyszczenia powietrza na tyle, aby utrzymać jego odpowiednią jakość w pomieszczeniach. Dziś uszczelniamy te pęknięcia i dziury, aby nasze domy były bardziej energooszczędne, a po prawidłowym uszczelnieniu domu wentylacja jest niezbędna do utrzymania zdrowego i komfortowego środowiska wewnętrznego. Otwieranie okien i drzwi zapewnia również naturalną wentylację we Wrocławiu, ale wiele osób zamyka swoje domy, ponieważ przez cały rok korzysta z systemów centralnego ogrzewania i chłodzenia.

Wentylacja naturalna jest nieprzewidywalna i niemożliwa do kontrolowania. Zależy od szczelności domu, temperatury zewnętrznej, wiatru i innych czynników. Podczas łagodnej pogody w niektórych domach może brakować dostatecznej naturalnej wentylacji do usuwania zanieczyszczeń. Podczas wietrznej lub ekstremalnej pogody dom, który nie został odpowiednio uszczelniony, będzie przeciągły, niewygodny i kosztowny w ogrzewaniu i chłodzeniu.

Jak zapewnić właściwą wentylację budynku?

Przewietrz swój dom, wpuszczając do domu świeże powietrze, filtrując je i poprawiając przepływ powietrza. Poprawa wentylacji we Wrocławiu może pomóc w ograniczeniu cząsteczek wirusa w domu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów. Dobra wentylacja wraz z innymi działaniami zapobiegawczymi może pomóc także w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusów układu oddechowego u Ciebie i innych.

Co to jest wentylacja mechaniczna?

Wentylatory mechaniczne napędzają wentylację mechaniczną. Mogą być instalowane bezpośrednio w oknach lub ścianach lub w kanałach powietrznych w celu doprowadzenia lub wywiewu powietrza z pomieszczenia. Rodzaj zastosowanej wentylacji mechanicznej zależy od klimatu. Na przykład w klimacie ciepłym i wilgotnym konieczne może być zminimalizowanie lub uniemożliwienie infiltracji w celu ograniczenia kondensacji międzywęzłowej (która występuje, gdy ciepłe, wilgotne powietrze z wnętrza budynku przenika przez ścianę, dach lub podłogę i styka się z zimną powierzchnią). W takich przypadkach często stosuje się nadciśnieniowy system wentylacji mechanicznej. I odwrotnie, w zimnym klimacie należy zapobiegać eksfiltracji, aby zmniejszyć kondensację śródmiąższową i stosuje się wentylację podciśnieniową. W pomieszczeniu z lokalnie generowanymi zanieczyszczeniami, takim jak łazienka, toaleta czy kuchnia, często stosuje się system podciśnienia.

Wentylacja i ogrzewanie – Wrocław

Niezależnie od tego, czy utrzymujesz przytulny dom zimą, czy chłodzisz biuro latem, systemy HVAC są częścią codziennego życia. System HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) to system lub kombinacja systemów służących do zapewnienia komfortowej temperatury w domu i utrzymania wysokiego poziomu jakości powietrza. Jako właściciel domu ważne jest, aby zrozumieć kluczowe role, jakie odgrywa Twój system HVAC i sposób jego działania, aby jak najlepiej wykorzystać swój system. Zapraszamy do poznania oferty ogrzewania w Wrocławiu.