Breaking News

Kredyt gotówkowy a kredyt hipoteczny

Kredyt gotówkowy to rodzaj krótkoterminowego kredytu udzielanego osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom przez banki i instytucje finansowe. Pozwala kredytobiorcom na wypłatę pieniędzy do określonego limitu i spłatę kredytu wraz z odsetkami. Limit kredytu zależy od zabezpieczenia przedstawionego przez kredytobiorcę, takiego jak depozyt stały lub akcje, oraz od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Jest on zazwyczaj wykorzystywany do zaspokojenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy lub do finansowania krótkoterminowych potrzeb biznesowych.

Czym jest kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny to kredyt udzielany osobom lub rodzinom na zakup nieruchomości, zwykle domu. Nieruchomość jest wykorzystywana jako zabezpieczenie kredytu, a kredytodawca ma prawo do zajęcia nieruchomości, jeśli kredytobiorca nie wywiązuje się z umowy kredytowej. Kredyty hipoteczne mają zazwyczaj długi okres spłaty, rozciągający się od 15 do 30 lat, i są zazwyczaj największym długiem, jaki dana osoba zaciąga w swoim życiu. Oprocentowanie pożyczki hipotecznej jest zazwyczaj niższe niż innych rodzajów pożyczek, co czyni ją popularną opcją finansowania zakupu domu.

Najważniejsze różnice pomiędzy kredytem gotówkowych a hipotecznym

Kredyt gotówkowy i kredyt hipoteczny to dwa różne rodzaje kredytów, o różnych celach i cechach:

 • Cel: Kredyt gotówkowy to kredyt krótkoterminowy wykorzystywany na potrzeby kapitału obrotowego lub do finansowania krótkoterminowych potrzeb biznesowych, natomiast kredyt hipoteczny to kredyt długoterminowy wykorzystywany specjalnie na zakup nieruchomości, zwykle domu.
 • Okres spłaty: Kredyt gotówkowy ma krótszy okres spłaty w porównaniu do kredytu hipotecznego, który może trwać od 15 do 30 lat.
 • Oprocentowanie: Oprocentowanie kredytu gotówkowego jest zazwyczaj wyższe niż kredytu hipotecznego, ponieważ jest to kredyt krótkoterminowy. Kredyty hipoteczne mają zazwyczaj niższe oprocentowanie ze względu na długi okres spłaty i ustanowione zabezpieczenie.
 • Zabezpieczenie: Kredyt gotówkowy wymaga zabezpieczenia takiego jak lokata stała lub akcje, natomiast kredyt hipoteczny wymaga jako zabezpieczenia samej nieruchomości.
 • Kwota kredytu: Kwota kredytu w przypadku kredytu gotówkowego jest zazwyczaj mniejsza w porównaniu z kredytem hipotecznym, ponieważ ma on na celu zaspokojenie krótkoterminowych potrzeb. Kredyty hipoteczne są zazwyczaj znacznie większe, ponieważ służą do finansowania zakupu nieruchomości.
 • Zdolność kredytowa: Oba rodzaje kredytów biorą pod uwagę zdolność kredytową kredytobiorcy, ale kredyty hipoteczne mają zazwyczaj bardziej rygorystyczne kryteria i wymagają wyższej oceny kredytowej ze względu na większą kwotę pożyczki i długi okres spłaty.

Portal Hipo.net.pl opisowo porównuje i wskazuje co lepsze – kredyt hipoteczny czy kredyt gotówkowy w zależności od sytuacji finansowej kredytobiorcy, celu na jaki ma być przeznaczony i wieku kredytobiorcy.

Na co przeznaczyć kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy może być wykorzystany na różne cele, w tym:

 • Wymagania dotyczące kapitału obrotowego w biznesie: Kredyt gotówkowy może być wykorzystany do finansowania codziennej działalności firmy, takiej jak opłacanie dostawców, wynagrodzeń i mediów.
 • Krótkoterminowe potrzeby finansowe: Kredyt gotówkowy może być wykorzystany do finansowania krótkoterminowych projektów biznesowych lub prywatnych, takich jak zakup zapasów lub sprzętu.
 • Wydatki osobiste: Osoby fizyczne mogą korzystać z kredytu gotówkowego w celu pokrycia niespodziewanych wydatków lub sfinansowania dużych zakupów, takich jak remont domu lub wesele.
 • Konsolidacja zadłużenia: Kredyt gotówkowy może być wykorzystany do konsolidacji wysoko oprocentowanego zadłużenia, takiego jak salda kart kredytowych, w jeden kredyt o niższym oprocentowaniu.
 • Fundusze awaryjne: Kredyt gotówkowy może być wykorzystany jako źródło funduszy awaryjnych w przypadku niespodziewanych wydarzeń, takich jak rachunki medyczne lub utrata pracy.

Kalkulator z rankingiem kredytów gotówkowych

Kalkulator kredytu gotówkowego to narzędzie służące do oszacowania wysokości miesięcznych spłat, sumy odsetek oraz całkowitego kosztu kredytu gotówkowego. Aby skorzystać z kalkulatora kredytu gotówkowego, należy wprowadzić następujące informacje:

 1. Kwota kredytu: Kwota, którą chcesz pożyczyć.
 2. Oprocentowanie: Roczna stopa procentowa dla kredytu, wyrażona w procentach.
 3. Okres spłaty: Długość czasu, w którym będziesz spłacać pożyczkę, zazwyczaj w miesiącach.
 4. Częstotliwość spłat: Jak często będziesz dokonywać spłat, np. co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.

Po wprowadzeniu tych informacji, kalkulator kredytu gotówkowego wygeneruje ranking ofert z banków, które będą oferować najkorzystniejsze warunki kredytowe – szacunkową kwotę miesięcznych spłat, całkowitą kwotę odsetek oraz całkowity koszt kredytu.