Breaking News

Co zawiera prawidłowa instalacja przeciwpożarowa?

Instalacja przeciwpożarowa to istotny system, który w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Może ona znajdować się w biurach, halach, magazynach, szkołach prywatnych domach oraz wielu innych obiektach. Jeśli jest ona zainstalowana w danym budynku, to wówczas ewakuacja ludności w razie pożaru jest ułatwiona, a czynności związane z jego gaszeniem są szybko podejmowane. Istotnym elementem każdej instalacji pożarowej są kable. Jakie powinny być przewody w systemach przeciwpożarowych?

Rola instalacji pożarowej w obiekcie

Instalacja przeciwpożarowa to system, który zapewnia pracownikom biur czy hal magazynowych komfortowe korzystanie z pomieszczeń oraz bezpieczną pracę, a właścicielom prywatnego domu spokojny wypoczynek.

Do każdego systemu wlicza się:

  • sygnalizację pożaru

  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze

  • zamknięcia ogniowe

  • oświetlenia awaryjne

Ponadto należy do nich odpowiednia stolarka okienna i drzwiowa oraz instalacje hydrantowe i przewodowe.

Montaż instalacji przeciwpożarowej polega na rozmieszczeniu w danym obiekcie sieci czujników monitorujących stan powietrza i temperatury, które w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego powiadamiającą o tym mieszkańców za pomocą sygnałów akustycznych oraz wizualnych.

Gdy dojdzie do rozprzestrzeniania się ognia, niezwykle ważne jest to, aby instalacja przeciwpożarowa zadziałała w poprawny sposób. Istotne jest zatem to, aby każdy kabel instalacji pożarowej w ekstremalnych warunkach dobrze spełnił swoje zadanie poprzez dostarczenie zasilania oraz umożliwienie komunikacji z urządzeniami przeciwpożarowymi.

Jaki powinien być kabel instalacji pożarowej?

Wszystkie przewody instalacji przeciwpożarowej powinny posiadać odpowiedni przekrój, który to będzie umożliwiał właściwą pracę w warunkach kontaktu z wodą, olejem czy też promieniowaniem UV. Bardzo ważne są też parametry izolacji, ekranowanie oraz stratność dla transmisji sygnałów. W wielu przypadkach brana jest także pod uwagę wytrzymałość prądowa i napięciowa, która to pełni kluczową rolę dla zachowania poprawności działania instalacji w sytuacji wystąpienia pożaru.

Ze względu na zadanie, jakie pełnią kable w poszczególnych systemach przeciwpożarowych dzieli się je na zasilające oraz służące do przesyłania informacji. Każdy z nich musi charakteryzować się bardzo wysoką odpornością ogniową. Nie bez znaczenia jest także napięcie, prąd znamionowy, temperatura oraz środowisko pracy.

Jeśli chodzi o przewody o odporności ogniowej, to posiadają one następujące oznaczenia:

  • E 30, E 60, E 90 – określają one zdolność przewodu wraz z jego określoną konstrukcją nośną do podtrzymania funkcji elektrycznych

  • FE 180 – określające zdolność kabli przewodzących prąd oraz przenoszących sygnał do zachowania ciągłości obwodu

  • PH 30, PH 90 – oznaczenie to określa wyrażoną w minutach zdolność danego przewodu do zachowania ciągłości obwodu

Wszystkie kable przeznaczone do systemów przeciwpożarowych podlegają licznym normom oraz przepisom. Jest to związane z ich kluczową rolą jaką pełnią w poszczególnych instalacjach.