Breaking News

Zimno w pracy? Zobacz co na to przepisy!

Prawo pracy przewiduje, że pracodawca powinien zapewnić odpowiednie warunki swoim pracownikom.

Jest to szczególnie ważne w okresie letnich upałów oraz w zimie. W okresie spadku temperatury w pomieszczeniach pracownicy powinni mieć zapewnioną temperaturę w zależności od wysiłku fizycznego, metod pracy, nie może ona być niższa niż 14 stopni Celsjusza. Nie dotyczy to jedynie prac w warunkach szczególnych, przykładowo w chłodni.

Przepisy dotyczące pracy w niskich temperaturach

Przepisy mówią, że temperatura w pomieszczeniach biurowych czy też podczas wykonywania lekkiej pracy fizycznej nie może być niższa niż 18 stopni Celsjusza. Przepisy nie określają konkretnie, czym jest miejsce pracy jako pomieszczenie, przyjmuje się, że jest to budynek czy też lokal, w którym wykonywana jest praca. W przypadku kiedy warunki pracy nie odpowiadają przepisom, kiedy przykładowo temperatura jest zbyt niska, wówczas może wystąpić zagrożenie dla zdrowia, a nawet dla życia pracowników. Dlatego wprowadzone są odpowiednie przepisy, które mają regulować temperaturę na stanowisku pracy.

W niektórych zawodach wykonuje się pracę na zewnątrz, także w okresie zimowym, praca w otwartej przestrzeni będzie wymagała dostarczenia przez pracodawcę odpowiedniej odzieży ochronnej. Może być to odzież, która chroni pracownika przed temperaturą niższą niż +5 stopni Celsjusza oraz specjalna odzież chroniąca przed chłodem, dla temperatury niższej niż -5 stopni Celsjusza. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić nie tylko odzież ochronną, ale także posiłki regenerujące oraz ciepłe napoje w przypadku kiedy temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza. Dodatkowo osoby, które pracują w niskich temperaturach na zewnątrz, powinny mieć zapewnione pomieszczenie, w którym mogą się ogrzać lub też zmienić odzież, w którym temperatura nie powinna być niższa niż 16 stopni Celsjusza. Pracodawcy mogą zapewnić specjalne rozwiązania związane z ogrzewaniem, może to dotyczyć pomieszczeń pracowniczych w zimie.

Zimno w pracy? Zobacz co na to przepisy!

Praca w warunkach niebezpiecznych

Pracownicy podczas prowadzenia prac budowlanych w okresie zimowym będą mieć dostęp do pomieszczeń tymczasowych, ogrzewanych za pomocą urządzeń elektrycznych czy też gazowych. Pracodawca powinien zwracać uwagę na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy też śnieg, które dodatkowo mogłyby powodować niebezpieczeństwo wypadku. Praca w zimie może wiązać się z usuwaniem śniegu z budynków, w tym przypadku należy zwrócić uwagę na wymagania, jakie stawiane są przez przepisy osobom, które mogą wykonywać tego rodzaju pracę. Powinny być to osoby, które posiadają orzeczenie lekarskie potwierdzające możliwość pracy na wysokości, do tego pracownik powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie. Pracodawcy muszą zapewniać swoim pracownikom odpowiednie zabezpieczenia, mogą być to szelki, uprzęże bezpieczeństwa, aby w razie poślizgnięcia osoba nie spadła z krawędzi dachu. Dodatkowo wykorzystuje się w tym przypadku specjalne buty, kaski oraz wiele innych zabezpieczeń, które mają na celu stworzenie odpowiednich warunków pracy.

W zależności od wykonywanej pracy, stanowiska, minimalna temperatura w pracy będzie się zatem różniła. Pracownicy powinni znać swoje prawa, powinni wiedzieć, jakie dodatkowe świadczenia, odzież ochronna, posiłki regeneracyjne przysługują w zależności od temperatury w miejscu pracy. Należy zadbać w szczególności o warunki bezpieczeństwa, odpowiednią odzież ochronną dostosowaną do danego stanowiska.