Breaking News

CFD – poznajcie najpopularniejsze strategie

inwestowanie stało się modne, choć jest bardzo ryzykowne. Nadal zdecydowanie więcej traderów traci niż zyskuje. Bardzo popularny jest handel kontraktami CFD. Warto na jego temat dowiedzieć się więcej i poznać też strategie.

Co warto wiedzieć na temat inwestowania w kontrakty CFD?

Kontrakt CFD jest to kontrakt na różnicę cenową. Można powiedzieć, że jest to umowa, która zawierana jest pomiędzy dwoma stronami. Uczestnicy zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy, biorąc pod uwagę wartość pozycji otwarcia, a ceną pozycji zamknięcia. CFD jest akronimem od słów Contract for Difference. Jest to instrument pochodny, co oznacza, że wartość opiera się na ruchach stawek różnych aktywów. Tutaj można inwestować np. w akcje, waluty, kryptowaluty czy fundusze ETF. Inwestor musi też zająć odpowiednią pozycję albo otwartą, ale też zamkniętą. Trzeba też wiedzieć, że inwestując w te kontrakty nie kupujecie danego instrumentu bazowego, lecz spekulujecie na temat jego wartości. Można wykorzystać efekt dźwigni finansowej, którą określa się mianem lewara. Dzięki temu inwestor nie musi posiadać pełnej wartości transakcji, a jedynie część ułamkową. Kwota niezbędna do otwarcia pozycji nazywana jest depozytem zabezpieczającym. Z jednej strony wysoka dźwignia finansowa daje traderowi duże możliwości zysku, ale jednak wiąże się to z dużym ryzykiem. Warto jeszcze wiedzieć, że instrumentem bazowym mogą być akcje i w tym przypadku będziecie spekulować nad kierunkiem, jaki obiorą,  a więc czy ich cena wzrośnie, czy też zmaleje. Kontrakty CFD dają możliwości handlu nawet małym inwestorom, którzy nie posiadają dużego kapitału własnego. 

Strategie CFD

Decydując się na handel kontraktami CFD, trzeba wybrać strategię. Oczywiście można ustalić ją samodzielnie, ale można także zdecydować się na jedną z przygotowanych przez finansistów. Day trading to jedna ze strategii. Polega ona na zamykaniu oraz otwieraniu kilku transakcji w ciągu dnia. Tutaj inwestorzy muszą szybko realizować swoje zadania, a przy tym wykazać się precyzją. Tylko wtedy mogą czerpać korzyści finansowe z niewielkich zmian cen. Ta strategia opiera się w dużej mierze na wskaźnikach technicznych, a więc trzeba dokładnie przeanalizować je i na tej podstawie podejmować decyzje. Innym rodzajem strategii jest news trading. Jest to strategia CFD, która opiera się na przewidywaniu, jak zachowa się dany rynek. Niezbędna jest tutaj analiza bieżących wydarzeń, ale też znajomość sytuacji geopolitycznej. Będąc news traderem należy otwierać długie i krótkie pozycje w odpowiednim momencie. Trzeba też umieć je zamykać, gdy osiągają najlepszy punkt. 

Jak równoważyć ryzyko ruchów cenowych?

Inwestorzy mają możliwość zrównoważenia ryzyka związanego z ruchami cenowymi na niestabilnym rynku. Inwestor powinien otworzyć krótką pozycję CFD, która następnie jest przeciwstawna długiej pozycji. Właśnie za sprawą pozycji krótkiej ekspozycja na ryzyko powinna się zmniejszyć. Pamiętajcie jeszcze, że włączenie krótkiej sprzedaży jest najbardziej przydatne podczas spadków koniunktury i bessy na rynku. Dodatkowo zalecana jest dywersyfikacja portfela, co jeszcze ogranicza ryzyko straty. Dla doświadczonych inwestorów polecany jest handel parami. W tym przypadku handlujący chce wykorzystać zakłócenia równowagi pomiędzy aktywami.