Breaking News

Czym zagrożone mogą być rośliny uprawne?

Wiele roślin może być zagrożonych ze strony grzybów, istnieją grzyby które mogą występować na każdym rodzaju rośliny, najczęściej na początku atakowane są liście, oczywiście grzyby mogą się pojawić także na łodygach czy też na korzeniach roślin.

Oczywiście obecnie możemy sobie z nimi poradzić, istnieją specjalistyczne fungicydy które pozwalają na usunięcie grzyba z naszych upraw, dzięki temu możemy chronić nasze uprawy. Z pewnością należy oczywiście sprawdzić z jakiego rodzaju problemem mamy do czynienia, następnie dobrać właściwe środki.

Czym zagrożone mogą być rośliny uprawne?

Infekcje grzybiczne roślin

Jednym z najbardziej znanych grzybów są grzyby z rodziny septoria, mogą one przebywać na roślinie niezauważone, natomiast kiedy pojawią się bardziej sprzyjające warunki, w okresie wiosennym i letnim mogą uaktywnić się, wówczas możemy zobaczyć na liściach charakterystyczne plamy. Naturalnie w przypadku każdej rośliny plamy mogą być nieco inne, jednak najczęściej będą to małe kropki o wielkości kilku milimetrów, następnie mogą rozprzestrzeniać się na cały liść rośliny. Warto zwrócić uwagę na sposób podlewania tak aby nie podlewać rośliny z góry, ponieważ wówczas rozprzestrzenianie się grzyba może zostać przyspieszone, dodatkowo także możemy wykorzystać specjalną ściółkę która uniemożliwi rozprzestrzenianie się grzyba z powierzchni ziemi.

W przypadku tego rodzaju grzyba początkowo liście mogą żółknąć, następnie elementy zainfekowane przez grzyb stają się brązowe, na samym końcu liść odpada od rośliny. Oczywiście zaburza to naturalny proces rozwoju, w tym przypadku także musimy zwrócić uwagę na obniżenie zdolności do fotosyntezy rośliny, dlatego też w przypadku roślin uprawnych będą to niższe plony, dlatego też rolnicy chcą jak najszybciej pozbywać się tego rodzaju zagrożeń. Oczywiście mogą być do grzyby występujące na warzywach przykładowo pomidorach, selerze czy też może występować w przypadku uprawy ziemniaka.

Warto zwrócić uwagę iż https://innvigo.com/septorioza-selera to dużo mniejsze plony, także opóźnienie rozwoju dlatego też jest to zagrożenie wyjątkowo niekorzystne dla upraw. Oczywiście powinniśmy wykorzystać odpowiednie środki ochrony roślin, herbicydy które pozwolą na szybkie pozbycie się problemu.